เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Wanda P-328 13x5.00 D6

Wanda

Wanda P-32813x5.00 D6

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Wanda
ความกว้าง:
13x5.00
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
6

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน