ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป (GTC) ของ TyresNET GmbH

1 ขอบเขต

1.1 GTC นี้ใช้กับการซื้อสินค้าของลูกค้า (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ลูกค้า" หรือ "คุณ") ที่ www.tyres-thailand.com ซึ่งดำเนินการโดย TyresNET GmbH (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "TyresNET" หรือ "เรา") บริการผลิตภัณฑ์และข้อเสนอทั้งหมดที่ทำขึ้นบน TyresNET จะขึ้นอยู่กับ GTC เหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายเว็บไซต์ใช้เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเมื่อเขาหรือเธอใช้บริการออนไลน์ทางเว็บไซต์

1.2 เมื่อทำสัญญาลูกค้าถือว่าเป็นผู้บริโภคเมื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่สั่งซื้อของเขาไม่สามารถถือได้ว่าเป็นการประกอบอาชีพหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทุกรายหรือพาร์ทเนอร์ที่ใช้การกระทำเชิงพาณิชย์หรือการปกครองตนเองในขณะทำสัญญา

1.3 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเบี่ยงเบนความขัดแย้งหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2 บทสรุปของสัญญา

2.1 ในเว็บไซต์ลูกค้าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับราคาและซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์ฟรี ซัพพลายเออร์เหล่านี้เป็นร้านค้าปลีกที่ลงทะเบียนไว้ที่ TyresNET หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึง บริษัท คู่ค้ารายเล็ก ๆ ) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ร้านค้าออนไลน์") ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ต

2.2 ข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อเสนอที่ถูกต้องตามกฎหมายของ TyresNET ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นแบบอัตโนมัติ (อิงจากฟีด) และอิงตามข้อมูลที่ TyresNET ได้รับจากร้านค้าออนไลน์และบุคคลที่สาม (ผู้ผลิตสื่อ) ข้อเสนอโดยร้านค้าหรือร้านค้าของบุคคลที่สามได้รับการปรับปรุงหลายครั้งต่อวัน ในแต่ละกรณีอาจมีการเบี่ยงเบนและ / หรือข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับราคา (รวมทั้งการจัดอันดับข้อเสนอ) เวลาในการจัดส่งและความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ TyresNET ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลนี้ จะไม่มีผลใช้บังคับหาก TyresNET ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องดังกล่าวและไม่ได้แก้ไขหรือไม่ต้องการร้านค้าออนไลน์หรือบุคคลที่สามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้

2.3 ลูกค้าไม่ได้ทำสัญญาใด ๆ ในการซื้อสัญญาบริการหรือสัญญาใด ๆ กับ TyresNET เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ สัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์มีการสรุประหว่างลูกค้าและร้านค้าออนไลน์ที่ระบุไว้เท่านั้น ดังนั้น GTC ของร้านค้าออนไลน์ (รวมทั้งนโยบายการยกเลิกและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล) มีผลบังคับใช้

2.4 ลูกค้าสามารถโอนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ TyresNET ไปยังเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ซึ่งได้ทำข้อเสนอไว้ (คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ" ด้านล่าง) เป็นหน้าที่ของลูกค้าในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสกุลเงินที่ร้านค้าออนไลน์ระบุไว้ก่อนที่จะทำสัญญาหรือสั่งซื้อ

2.5 ลูกค้ายังมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ TyresNET โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ของคู่ค้า (คลิกที่ปุ่ม "Add To Cart") TyresNET ในกรณีนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ลูกค้าหรือร้านค้าออนไลน์) และจะไม่เป็นภาคีแห่งสัญญาที่ได้ทำขึ้นระหว่างลูกค้าและร้านค้าออนไลน์ ข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับร้านค้าออนไลน์ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องมีการรับประกันตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการใช้ GTC ของร้านค้าออนไลน์ (รวมถึงนโยบายการยกเลิก) และ / หรือผู้ให้บริการการชำระเงิน ลูกค้าจะได้รับแจ้งอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวขณะที่ทำการสั่งซื้อ

2.6 TyresNET ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ร้านค้าออนไลน์ที่มีอยู่ในตลาด การเลือกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ TyresNET และร้านค้าออนไลน์ ผลลัพธ์การเปรียบเทียบที่แสดงไม่อ้างว่าสมบูรณ์ TyresNET ขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.7 คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดประเภทในช่องป้อนข้อมูลโดยใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และเมาส์จนกว่าคุณจะสั่งซื้อเสร็จแล้วคลิกปุ่มยืนยัน ตามข้อบังคับทางกฎหมายข้อความของสัญญาจะมีให้คุณ แต่ข้อความนี้จะไม่ได้รับการบันทึกหลังจากสรุปสัญญา

3 ไม่มีการครอบครองการรับประกันไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลของบุคคลที่สาม

3.1 บริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โปรดใช้บริการของเราตามดุลยพินิจของคุณเอง

3.2 Tyres-thailand.com ไม่สามารถรับรองผู้ใช้หรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลปัจจุบันถูกต้องและสมบูรณ์หรือเป็นบริการที่พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ได้โดยไม่หยุดชะงักในเวลาปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาด Tyres-thailand.com ยังไม่รับประกันว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ตลอดเวลาไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในเวลาที่เหมาะสมหรือทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข

3.3 เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และเนื้อหาที่เราจัดเก็บไว้สำหรับผู้อื่นในบริการของเราบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและเผยแพร่ต่อสาธารณะ (ตัวอย่างเช่นคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือราคาของร้านค้าออนไลน์และลิงค์ไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น) เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของการอ้างอิงเหล่านี้เนื่องจากเราทำให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้ใน TyresNET หรือผ่านข้อตกลงหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

3.4 TARIFCHECK24 AG: Zollstr. นำเสนอบริการเปรียบเทียบ 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, โทร 040-73098288, Fax 040-73098289, Email :. Info@tarifcheck24.de

4 ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 Tyres-thailand.com รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้เกิดความเสียหาย (ก) อันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บต่อชีวิตกระดูกหรือสุขภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดย Tyres-thailand.com, (ข) ภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อสินค้าจากสมมติฐานในการรับประกัน หรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ / หรือ (ง) หากความเสียหายเกิดจากการละเมิดข้อผูกมัดของ Tyres-thailand.com ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะทำให้การดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายของ Tyres-thailand.com สัญญาและต้องสอดคล้องกับผู้ใช้เป็นประจำไว้วางใจและไว้วางใจ (หน้าที่หลัก)

4.2 Tyres-thailand.com ต้องรับผิดในกรณีของวรรค 1 ตัวอักษร (a), (b) และ / หรือ (c) ไม่ จำกัด จำนวน ในกรณีของจดหมาย (ง) ความรับผิดชอบจะถูก จำกัด ให้เห็นถึงความเสียหายทั่วไป

4.3 ในกรณีอื่นที่กล่าวถึงในวรรค 1 หนี้สินของ Tyres-thailand.com จะถูกแยกออกไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานทางกฎหมายก็ตาม

4.4 บทบัญญัติความรับผิดในย่อหน้าก่อนหน้านี้ใช้บังคับกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนของ Tyres-thailand.com

5 ข้อผูกมัดของผู้ใช้พฤติกรรมที่ต้องห้าม

5.1 ผู้ใช้ยอมรับการละเว้นการกระทำที่ขัดขวางหรืออาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการทำงานของข้อเสนอใน Tyres-thailand.com (ตัวอย่างเช่นผ่านทางซอฟต์แวร์หรือสคริปต์อื่น ๆ ) นี่ใช้เฉพาะกับการใช้ซอฟต์แวร์ "robot", "spider" หรือ "offline-reader" และกระบวนการที่สร้างคำขอของผู้ใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
5.2 คุณต้องไม่ใช้บริการหรือส่วนต่างๆของบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ๆ ตัวอย่างเช่นคัดลอกเรียกค้นเรียกเลียนแบบขายให้เช่าหรือใช้หรือเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของตัวเองหรืออื่น ๆ

5.3 สงวนสิทธิ์ทั้งหมด (เช่นลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ไปยังฐานข้อมูลช่องทางคอมพิวเตอร์เนื้อหาโดยตรงที่เราสร้างขึ้น

6 การป้องกันข้อมูล

โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลของเราเพื่อความเป็นส่วนตัว

7 บัญชีผู้ใช้

7.1 "Tyres-thailand.com" นำเสนอในพื้นที่การเข้าสู่ระบบเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีส่วนบุคคลฟรี ("User Account") สำหรับผู้ใช้การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้เป็นไปโดยสมัครใจในบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ / เลือกไม่ใช้งาน จดหมายข่าวและรายการผลิตภัณฑ์ช้อปปิ้งผู้ใช้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรายการช็อปปิ้งของตนและลบออกได้การดำเนินการและ / หรือการจัดการคำสั่งซื้อใด ๆ ของผู้ใช้กับผู้ให้บริการไม่สามารถทำได้ผ่านทางบัญชีผู้ใช้

7.2 ถ้าผู้ใช้เป็นลูกค้าต้องมีอายุเมื่อลงทะเบียน

7.3 ในระหว่างการลงทะเบียนผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้อีเมลและรหัสผ่านจึงสามารถเลือกได้ ชื่อผู้ใช้และปีเกิดเป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ

7.4 ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีที่ Tyres-thailand.com Tyres-thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบการลงทะเบียนหลายรายการ

7.5 ข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้ในขณะที่ลงทะเบียน (บังคับและเลือกได้) ต้อง - เว้นแต่ระบุ - ถูกต้องและครบถ้วน หากที่อยู่อีเมลของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหลังการลงทะเบียนผู้ใช้ต้องทำการเปลี่ยนแปลงทันทีในการตั้งค่าโปรไฟล์ของบัญชีผู้ใช้ของเขาและเพื่อระบุที่อยู่อีเมลที่แก้ไข Tyres-thailand.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและข้อมูลของตนได้ตลอดเวลา

7.6 ข้อมูลการเข้าถึงของผู้ใช้โดยเฉพาะรหัสผ่านของตนเองเป็นความลับและต้องไม่และไม่ควรเปิดเผยกับผู้ใด ข้อมูลประจำตัวควรได้รับการจัดเก็บโดยผู้ใช้เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึง หากผู้ใช้มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่สามเข้าถึงการเข้าถึงและ / หรือใช้บัญชีผู้ใช้เขาจะขอให้ Tyres-thailand.com แจ้งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีโดยจดหมายโทรสารหรืออีเมล Tyres-thailand.com ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามในการเข้าถึงและ / หรือการใช้บัญชีผู้ใช้โดยบุคคลที่สามบัญชีผู้ใช้ถูกบล็อกหรือลบโดยปรึกษากับผู้ใช้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ

7.7 ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อรายการสำรองที่ต้องการหรือเนื้อหาของตนเอง

7.8 ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ Tyres-thailand.com เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของเขา ห้ามใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า การละเมิดข้อผูกพันเหล่านี้มีผลบังคับใช้ Tyres-thailand.com เพื่อลบบัญชี ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชีใหม่ที่ Tyres-thailand.com หลังจากกระทำผิด

7.9 ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ในการยกเลิกบัญชีและลบการตั้งค่าโปรไฟล์ของบัญชีผู้ใช้ของเขาผู้ใช้ควรส่งและ e-mail info@tyres.net หรือ TyresNET GmbH, Amalienstr. 71, 80799 มิวนิกเยอรมนี Tyres-thailand.com อาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้โดยไม่แจ้งให้ทราบภายในหกสัปดาห์ในช่วงสิ้นเดือนโดยการส่งอีเมลไปยังผู้ที่ลงทะเบียนในการตั้งค่าโปรไฟล์ของที่อยู่อีเมลบัญชีผู้ใช้ เมื่อวันที่สิ้นสุดการใช้งานสิ้นสุดลงบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้จะถูกลบโดยสิ้นเชิง

8 บทบัญญัติสุดท้าย

8.1 ไม่มีข้อตกลง บริษัท ย่อยในการใช้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

8.2 หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้มีหรือไม่สมบูรณ์จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อบังคับ

8.3 กฎหมายเยอรมันใช้บังคับ

8.4 ถ้าผู้ใช้เป็นผู้ขายนิติบุคคลตามกฎหมายหรือกองทุนพิเศษสาธารณะสถานที่ตั้งของ Tyres-thailand.com คือข้อพิพาททั้งหมด

9 ความรับผิดชอบ

9.1 TyresNET ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อลูกค้าเช่นความตายการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือสุขภาพซึ่งเป็นผลมาจากการที่ TyresNET หรือตัวแทนตามกฎหมายของ บริษัท TyresNET หรือตัวแทนที่เป็นตัวแทนของ บริษัท ผิดเงื่อนไข TyresNET ต้องรับผิดตาม ( b) กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อสินค้าในกรณีที่มีการรับประกันหรือการหลอกลวงโดยฉ้อฉลหรือ (c) TyresNET หรือผู้แทนตามกฎหมายหรือตัวแทนที่เป็นตัวแทนได้ก่อให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ / หรือ (d) TyresNET ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย การละเมิดหน้าที่ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องและลูกค้าสามารถพึ่งพาได้อย่างสมเหตุสมผล (หน้าที่สำคัญ)

9.2 TyresNET มีความรับผิดอย่างอนันต์ในกรณีของส่วนที่ 1 ตัวอักษร (a), (b) และ / หรือ (c) สำหรับหนี้สินส่วนที่เหลือจะ จำกัด เฉพาะความเสียหายที่คาดการณ์ได้ตามปกติของสัญญา

9.3 ในกรณีอื่นที่กล่าวถึงในวรรค 1 ความรับผิดของ TyresNET จะถูกแยกออกโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานทางกฎหมาย

9.4 บทบัญญัติความรับผิดในย่อหน้าก่อนหน้านี้ใช้กับความรับผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนของ TyresNET

10 บทบัญญัติสุดท้าย

10.1 ใช้กฎหมายเยอรมันได้ยกเว้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ EU ได้สร้างพอร์ทัลเพื่อช่วยให้ลูกค้าไม่พอใจ หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อมาจากเราทางอินเทอร์เน็ตคุณสามารถหาเจ้าหน้าที่ระงับข้อพิพาทเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr โปรดทราบว่าสำหรับบางภาคและในประเทศต่อไปนี้ (ณ วันที่ 22.06.2016) ไม่มีหน่วยงานที่มีข้อพิพาท: โครเอเชียลักเซมเบิร์กโรมาเนียและสเปน ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่สามารถใช้พอร์ทัลนี้เพื่อระงับข้อพิพาทกับเราในประเทศเหล่านี้

10.2 ไม่มีข้อตกลงเพิ่มเติม

10.3 หากลูกค้าเป็นผู้ขายเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนหรือกองทุนพิเศษภายใต้กฎหมายมหาชนสถานที่ปฏิบัติงานและเขตอำนาจศาลสำหรับการฟ้องร้องทุกประเภทตามสัญญานี้จะอยู่ที่สำนักงานจดทะเบียนของ TyresNET นอกจากนี้ยังมีผลใช้บังคับหากลูกค้าเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่จัดงานตามกฎหมายทั่วไปในประเทศเยอรมนีหรือหากที่อยู่อาศัยเป็นปกติของตนไม่ทราบในขณะยื่นคำร้อง ทางเลือกของ TyresNET ในการดำเนินการกับลูกค้าในสถานที่ทางกฎหมายอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

10.4 หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้มีผลใช้ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของสัญญานี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ บทบัญญัติแห่งกฎหมายจะใช้แทนบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขควรมีการละเลยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

กลับสู่ด้านบน