ราคาและเงื่อนไข

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือเงินมัดจำขั้นต่ำ จะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อลูกค้าถูกส่งต่อไปยังร้านค้าของคุณแล้วเท่านั้น

อัตราที่คิดต่อการคลิกแต่ละครั้ง (Cost-per-Click) แบ่งตามแต่ละประเทศดังนี้

ประเทศ / เว็บไซต์ ประเภท อัตราต่อการคลิก
เยอรมนี / reifen.de ยาง / ล้อ 0.42 EUR
ออสเตรีย / reifen.at ยาง / ล้อ 0.42 EUR
สวิสเซอร์แลนด์ / reifen-online.ch ยาง / ล้อ 0.45 CHF
ฝรั่งเศส / pneus.fr ยาง / ล้อ 0.38 EUR
เบลเยี่ยม / pneus.be ยาง / ล้อ 0.30 EUR
เนเธอร์แลนด์ / banden.nl ยาง / ล้อ 0.30 EUR
สเปน / neumaticos.es ยาง / ล้อ 0.30 EUR
สหราชอาณาจักร / tyres.net ยาง / ล้อ 0.30 GBP
อิตาลี / pneumatici.it ยาง / ล้อ 0.30 EUR
เดนมาร์ก / deak-online.dk ยาง / ล้อ 1.92 DKK
ไอร์แลนด์ / tyres.ie ยาง / ล้อ 0.30 EUR

กลับสู่ด้านบน