ราคาและเงื่อนไข

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือเงินมัดจำขั้นต่ำ จะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อลูกค้าถูกส่งต่อไปยังร้านค้าของคุณแล้วเท่านั้น

 

อัตราที่คิดต่อการคลิกแต่ละครั้ง (Cost-per-Click) แบ่งตามแต่ละประเทศดังนี้

ประเทศ / เว็บไซต์ประเภทอัตราต่อการคลิก
เยอรมนี / reifen.deยาง / ล้อ0.30 EUR
ออสเตรีย / reifen.atยาง / ล้อ0.30 EUR
สวิสเซอร์แลนด์ / reifen-online.chยาง / ล้อ0.20 EUR
ฝรั่งเศส / pneus.frยาง / ล้อ0.25 EUR
เบลเยี่ยม / pneus.beยาง / ล้อ0.17 EUR
เนเธอร์แลนด์ / banden.nlยาง / ล้อ0.20 EUR
สเปน / neumaticos.esยาง / ล้อ0.15 EUR
สหราชอาณาจักร / tyres.netยาง / ล้อ0.20 GBP
อิตาลี / pneumatici.itยาง / ล้อ0.11 EUR
เดนมาร์ก / deak-online.dkยาง / ล้อ1.72 DKK
ไอร์แลนด์ / tyres.ieยาง / ล้อ0.16 EUR
กลับสู่ด้านบน