เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Trayal D-2011 16.9 D30

Trayal

Trayal D-201116.9 D30

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับการก่อสร้าง
ผู้ผลิต:
Trayal
ความกว้าง:
16.9
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
30
รหัสสินค้ามาตรฐานยุโรป:
3838856008362

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน