เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Kabat Supra Rib1 7.50 D16

Kabat

Kabat Supra Rib17.50 D16

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Kabat
ความกว้าง:
7.50
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
16

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน