เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Kabat SGP-02 4.00 D10

Kabat

Kabat SGP-024.00 D10

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Kabat
ความกว้าง:
4.00
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
10
รหัสสินค้ามาตรฐานยุโรป:
5901765100545

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน