เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Galaxy Earth-Pro 45 9.5 D20 101A8

Galaxy

Galaxy Earth-Pro 459.5 D20 101A8

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Galaxy
ความกว้าง:
9.5
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
20
ดัชนีแบกรับน้ำหนักสูงสุด:
101
ดัชนีความเร็ว:
A8
รหัสสินค้ามาตรฐานยุโรป:
8903635016823

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน