เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Galaxy Earth-Pro 45 8.3 D24

Galaxy

Galaxy Earth-Pro 458.3 D24

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Galaxy
ความกว้าง:
8.3
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
24
รหัสสินค้ามาตรฐานยุโรป:
8903635016731

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน