เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Galaxy Beefy Baby III R-4 12 D16.5

Galaxy

Galaxy Beefy Baby III R-412 D16.5

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับงานดินก่อสร้าง
ผู้ผลิต:
Galaxy
ความกว้าง:
12
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
16.5
รหัสสินค้ามาตรฐานยุโรป:
8903635010289

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน