เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Deli S-247 13x5.00 D6

Deli

Deli S-24713x5.00 D6

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Deli
ความกว้าง:
13x5.00
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
6
รหัสสินค้ามาตรฐานยุโรป:
5707562325842

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน