เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Cst C-238 5.00 D10

Cst

Cst C-2385.00 D10

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Cst
ความกว้าง:
5.00
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
10
รหัสสินค้ามาตรฐานยุโรป:
4717784700205

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน