เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Cst C-138 4.00 D9

Cst

Cst C-1384.00 D9

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Cst
ความกว้าง:
4.00
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
9
รหัสสินค้ามาตรฐานยุโรป:
6933882588004

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน