เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Alliance 347 23.1 D26 156A8

Alliance 347
Alliance 347
Alliance 347
Alliance 347

Alliance

Alliance 34723.1 D26 156A8

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Alliance
ความกว้าง:
23.1
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
26
ดัชนีแบกรับน้ำหนักสูงสุด:
156
ดัชนีความเร็ว:
A8
กลับสู่ด้านบน