เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Duro HF-217 15x6.00 D6

Duro HF-217
Duro HF-217
Duro HF-217
Duro

Duro HF-21715x6.00 D6

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Duro
ความกว้าง:
15x6.00
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
6
จาก  20.90 €
กลับสู่ด้านบน