ความต้องการของระบบ

กรุณาส่งลิ้งค์ไฟล์สินค้าของคุณมายังเรา

รองรับ

ฟอร์แมตของไฟล์ที่รองรับ : CSV หรือ XML

ขอให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ลงในแต่ละคอลัมน์ แยกกัน

Note:

ถ้าคุณไม่สามารถให้ข้อมูล EAN, MPN, UPC สำหรับสินค้าของคุณได้ กรุณาส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มายังเรา แยกทีละรายการ

สำหรับยาง สำหรับล้อ
ขนาดแก้มยาง (Profile) ขนาดเป็นนิ้ว
ความกว้าง (เช่น 175) ค่า PCD
ครอสเซกชั่น (เช่น, 65) ความกว้าง
ดัชนีในการรับน้ำหนัก หรือ Load Index ค่า offset
ขีดจำกัดความเร็วหรือ Speed Index (เช่น V) สี
ประเภทพาหนะ (ยกตัวอย่าง: รถยนต์นั่ง) วัสดุ (เช่น อลูมิเนียม)
ชนิดของยาง (เช่น: R) ประเภทล้อ (เช่น แบบชิ้นเดียว)

ข้อสำคัญ

ยิ่งสามารถให้ข้อมูลสินค้ากับทางเราได้มากเท่าใด ทางเราก็สามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าของคุณได้มากเท่านั้น

กลับสู่ด้านบน