เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Cst C-165 13x5.00 D6

Cst

Cst C-16513x5.00 D6

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ฤดูร้อน
ผู้ผลิต:
Cst
ความกว้าง:
13x5.00
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
6
รหัสสินค้ามาตรฐานยุโรป:
6933882555228

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน