เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Alliance 320 13.0/65 D18

Alliance 320
Alliance 320
Alliance

Alliance 32013.0/65 D18

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Alliance
ความกว้าง:
13.0
ความสูง:
65
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
18

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน