เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชิ้น:

Agstar 1630 5 D12

5 D12
Agstar

Agstar

Agstar 16305 D12

ประเภทยานพาหนะ:
พิเศษ
การใช้งาน:
ยางสำหรับรถทำการเกษตร
ผู้ผลิต:
Agstar
ความกว้าง:
5
การก่อสร้าง:
D
เส้นผ่านศูนย์กลาง:
12

ราคาสูงสุด: 

กลับสู่ด้านบน